Дигитализација на МДА 2020


Период на реализација: 2019 - 2020

Главен истражувач: д-р Веселинка Лаброска

Соработници: проф. д-р Светлана Давкова-Ѓоргиева, проф. д-р Веселинка Лаброска, проф. д-р Еленка Стоевска-Денчова, проф. д-р Гоце Цветановски, м-р Влатко Симјановски, м-р Душко Деспотовски. Дигитализација на МДА 2020SEMOSГодина: 2020

Димензии: A4

Број на страници: 480

ISBN:

Цена: 0 ден.


Кратка содржина за проектот и за одделните публикации (томови) од проектот