Меѓународна научна конференција „МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК – ИЗВОР НА НАУЧНИ ИСТРАЖУВАЊА (ДОМА И НАДВОР)“ (20 и 21 октомври 2020 г.)

Онлајн затворање на Конференцијата