News

Dear colleague,

We are pleased to invite you to the International linguistics conference titled “Language and culture – current situation and challenges”. The conference will be held on 6–7 November, 2018 at the Institute of Macedonian Language “Krste Misirkov”, Skopje, Republic of Macedonia.

Attached is the Call for Papers with the Application Form. 

Sincerely,

Organizing Committee

19/04/2018


International Conference in Linguistics “The History of the World of Languages: Present and Future (Issues)”

15/09/2017Почитувани,
Добитници на наградниот Конкурс за најдобар есеј за ученици од основно училиште на тема „Јазикот наш денешен“ се:
• првa награда: Луиза Гонев Чашуле, ООУ „Јохан Хајнрих Песталоци“ – Скопје
• вторa награда: Елена Божиновска, ООУ „Кочо Рацин“ – Куманово
• третa награда: Мила Караиванова, ООУ „Гоце Делчев“ – Скопје
• пофалници: Хана Поцков (ООУ „Св. Кирил и Методиј“ – Св. Николе), Немања Јорданов (ООУ „Св. Кирил и Методиј“ – Сктајковци), Ана Манчева (ООУ „Јохан Хајнрих Песталоци“ – Скопје)
Добитници на наградниот Конкурс за најдобар есеј за ученици од средно училиште на тема „Јазикот наш денешен“ се:
• првa награда: Ирина Прошева, СОУ „Јосиф Јосифовски“ – Гевгелија
• вторa награда: Даница Левкова, СОУ „Славчо Стојменски“– Штип
• третa награда: Катерина Камбова, СОУУД „Димитар Влахов“ – Струмица
Добитници на наградниот Конкурс за најдобар есеј за студенти на тема „Што направивме и што треба да направиме за македонскиот јазик“ се:
• првa награда: Деспина Буцевска, Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје
• втора награда: Елена Николоска, ФИНКИ
• трета награда: Сандра Ѓорѓиева, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Спонзори на наградите се: Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје, Фондацијата Заев „Едно општество за сите“ и книжарниците ТРИ, КУЛТУРА и АНТОЛОГ.
Наградите ќе бидат доделени во рамките на Меѓународната манифестација Отворени денови на Институтот што ќе се одржи во јуни 2023 година.
Честитки за добитниците!

Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје, по повод јубилејот 70 години од основањето распишува Конкурс за најдобар есеј за три категории:
• ученици од основните училишта
Тема: „Јазикот наш денешен“
Пријавата е достапна на следниот линк: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfnwmfGLvp.../viewform...

• ученици од средните училишта
Тема: „Јазикот наш денешен“
Пријавата е достапна на следниот линк: https://docs.google.com/.../1FAIpQLScrOjJHRAm.../viewform...

• студенти
Тема: „Што направивме и што треба да направиме за македонскиот јазик“
Пријавата е достапна на следниот линк: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSehw0AuhhI.../viewform...

Конкурсот трае до 10 април 2023 година.
Резултатите од Конкурсот ќе бидат објавени на 5 мај 2023 година (Денот на македонскиот јазик), на огласната табла и на веб-страницата на Институтот, а наградите ќе бидат врачени на 28 јуни при одбележувањето на јубилејот, во рамките на Отворените денови на Институтот.
Комисијата ќе додели дипломи и награди за трите најдобри есеи. Спонзори на наградите се издавачките куќи „ТРИ“ (Издавачки центар ТРИ), „Антолог“ (АНТОЛОГ - Книжевен центар) и „Култура“(Култура - Во светот на книгите).

Responsive image


Видеочеститка од научниот кадар на Институтот „Крсте Мисирков“ – СкопјеResponsive image
Responsive image

Conferentions


09/03/2018


Scientific Symposium: Aco Sopov's Creation (70th anniversary of the birth of a poet) Faculty of Philology - Skopje


07/03/2018


Scientific Symposium: Aco Sopov's Creation (70th anniversary of the birth of a poet) Faculty of Philology - Skopje


07/03/2018


Scientific Symposium: Aco Sopov's Creation (70th anniversary of the birth of a poet) Faculty of Philology - SkopjeEditions


MAKEDONISTIKA no. 1, Skopje 1977, 180 p.Editor: Trajko Stamatoski (Editor in Chief), Todor Dimitrovski, Kosta Peev

19/04/2018


MAKEDONISTIKA no. 1, Skopje 1977, 180 p.Editor: Trajko Stamatoski (Editor in Chief), Todor Dimitrovski, Kosta Peev

19/04/2018


MAKEDONISTIKA no. 1, Skopje 1977, 180 p.Editor: Trajko Stamatoski (Editor in Chief), Todor Dimitrovski, Kosta Peev

19/04/2018


MAKEDONISTIKA no. 1, Skopje 1977, 180 p.Editor: Trajko Stamatoski (Editor in Chief), Todor Dimitrovski, Kosta Peev

19/04/2018


MAKEDONISTIKA no. 1, Skopje 1977, 180 p.Editor: Trajko Stamatoski (Editor in Chief), Todor Dimitrovski, Kosta Peev

19/04/2018


MAKEDONISTIKA no. 1, Skopje 1977, 180 p.Editor: Trajko Stamatoski (Editor in Chief), Todor Dimitrovski, Kosta Peev

07/03/2018

19/04/2018


Scientific Symposium: Aco Sopov's Creation (70th anniversary of the birth of a poet) Faculty of Philology - Skopje


07/03/2018


Scientific Symposium: Aco Sopov's Creation (70th anniversary of the birth of a poet) Faculty of Philology - Skopje


07/03/2018


Scientific Symposium: Aco Sopov's Creation (70th anniversary of the birth of a poet) Faculty of Philology - Skopje

Edit


Master thesis
Text for master thesis html 1

Text for master thesis html 2
Republic of Macedonia, Institute of Macedonian language „Krste Misirkov“ © 2018