Почитувани,
Добитници на наградниот Конкурс за најдобар есеј за ученици од основно училиште на тема „Јазикот наш денешен“ се:
• првa награда: Луиза Гонев Чашуле, ООУ „Јохан Хајнрих Песталоци“ – Скопје
• вторa награда: Елена Божиновска, ООУ „Кочо Рацин“ – Куманово
• третa награда: Мила Караиванова, ООУ „Гоце Делчев“ – Скопје
• пофалници: Хана Поцков (ООУ „Св. Кирил и Методиј“ – Св. Николе), Немања Јорданов (ООУ „Св. Кирил и Методиј“ – Сктајковци), Ана Манчева (ООУ „Јохан Хајнрих Песталоци“ – Скопје)
Добитници на наградниот Конкурс за најдобар есеј за ученици од средно училиште на тема „Јазикот наш денешен“ се:
• првa награда: Ирина Прошева, СОУ „Јосиф Јосифовски“ – Гевгелија
• вторa награда: Даница Левкова, СОУ „Славчо Стојменски“– Штип
• третa награда: Катерина Камбова, СОУУД „Димитар Влахов“ – Струмица
Добитници на наградниот Конкурс за најдобар есеј за студенти на тема „Што направивме и што треба да направиме за македонскиот јазик“ се:
• првa награда: Деспина Буцевска, Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје
• втора награда: Елена Николоска, ФИНКИ
• трета награда: Сандра Ѓорѓиева, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Спонзори на наградите се: Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје, Фондацијата Заев „Едно општество за сите“ и книжарниците ТРИ, КУЛТУРА и АНТОЛОГ.
Наградите ќе бидат доделени во рамките на Меѓународната манифестација Отворени денови на Институтот што ќе се одржи во јуни 2023 година.
Честитки за добитниците!

Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје, по повод јубилејот 70 години од основањето распишува Конкурс за најдобар есеј за три категории:
• ученици од основните училишта
Тема: „Јазикот наш денешен“
Пријавата е достапна на следниот линк: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfnwmfGLvp.../viewform...

• ученици од средните училишта
Тема: „Јазикот наш денешен“
Пријавата е достапна на следниот линк: https://docs.google.com/.../1FAIpQLScrOjJHRAm.../viewform...

• студенти
Тема: „Што направивме и што треба да направиме за македонскиот јазик“
Пријавата е достапна на следниот линк: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSehw0AuhhI.../viewform...

Конкурсот трае до 10 април 2023 година.
Резултатите од Конкурсот ќе бидат објавени на 5 мај 2023 година (Денот на македонскиот јазик), на огласната табла и на веб-страницата на Институтот, а наградите ќе бидат врачени на 28 јуни при одбележувањето на јубилејот, во рамките на Отворените денови на Институтот.
Комисијата ќе додели дипломи и награди за трите најдобри есеи. Спонзори на наградите се издавачките куќи „ТРИ“ (Издавачки центар ТРИ), „Антолог“ (АНТОЛОГ - Книжевен центар) и „Култура“(Култура - Во светот на книгите).

Responsive image


Видеочеститка од научниот кадар на Институтот „Крсте Мисирков“ – СкопјеResponsive image
Responsive image

Конференции


06/11/2018


Меѓународната научна конференција „Jазикот и културата – состојби и предизвици“ - 6 и на 7 ноевмри 2018 година


14/06/2018


Меѓународна научна конференција „Унапредување на статусот и корпусот на македонскиот стандарден јазик – Рацин и македонскиот јазик“ (14 – 15 јуни 2018 г.). Велес: Совет за македонски јазик при Владата на РМ, ИМЈ


17/05/2018


Меѓународен научен собир „Денови на Благоја Корубин“. Фолклор – традиција – јазик (17 – 18 мај 2018 г.). Скопје: ИМЈ „Крсте Мисирков“ – Скопје.Изданија


АПСТРАКТИ „ЈАЗИКОТ И КУЛТУРАТА“ 201821/02/2019


Меѓународна научна конференција МИСИРКОВ - ПРЕДИЗВИК ЗА НОВИ ПРОУЧУВАЊА ВО НАУКАТА17/10/2019


Македонскиот јазик - извор на филолошки и на културолошки истражувања 2019Македонскиот јазик - извор на филолошки и на културолошки истражувања 2019

16/11/2020


Зборник од Меѓународна научна конференција „Минатото на јазичниот свет – денес и утре“15/01/2019


МАКЕДОНИСТИКА бр. 15, Скопје, 2016, 172 стр.ред: Симона Груевска-Маџоска (главен уредник), Елка Јачева-Улчар, Мери Цубалевска

13/02/2018


МАКЕДОНИСТИКА бр. 14, Скопје, 2015, 184 стр.ред: Симона Груевска-Маџоска (главен уредник), Елка Јачева-Улчар, Мери Цубалевска

13/02/2018
Edit


Магистерски трудови
Дарко Томовски, ментор Веселинка ЛаброскаИнформации од јавен карактер

Службени лица одговорни при остварувањето на правото на слободен пристап до информации oд јавен карактер во ЈНУ Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје:

Марија Ѓошова

 

секретар/правник

 

е-пошта: marijag@imj.ukim.edu.mk, marijaluckova@yahoo.com

 

тел: 02 3114 733, 02 3114 225

 

Елена Ивановска-Стојановска

советник за магистерски и докторски студии

е-пошта: elena_ivanovskastojanovska@yahoo.com, kontakt@imj.ukim.edu.mk

 

тел: 02 3114 733, 02 3114 146


Барањето за пристап до информации од јавен карактер може да се поднесе усно, писмено или по електронски пат. Барањето усно може да се поднесе преку контакт на телефонските броеви на службените лица. Писмено барањето се доставува до архивата на ЈНУ Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје или по електронски пат на е-маил адресите на службените лица за посредување со правата од слободен пристап до информации од јавен карактер. Како образец за доставување на барањето може да се користи барањето за пристап до информации од јавен карактер достапно на веб страницата на Агенцијата за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер.

 

Благица Ангеловска, ментор проф. д-р Снежана Веновска-Антевска, 2018 г.

Сотир Гулески“ од Мери Тодоровска-Младеновска, ментор проф. д-р Гоце Цветановски, 2018 г.

Сашка Грујовска, ментор проф. д-р Веселинка Лаброска, 2018 г.

Мирјана Вељаноска-Томовска, метор проф. д-р Веселинка Лаброска, 2017 г.

Митко Димовски, ментор проф. д-р Снежана Веновска-Антевска, 2017 г.

Маја Ѓорѓиевска, ментор проф. д-р Елена Јованова-Грујовска, 2017 г.

Мариче Стојановска, ментор проф.    д-р Лидија Тантуровска, 2017 г.

Бисерка Велковска-Блажева, ментор проф. д-р Снежана Веновска-Антевска, 2017 г.

Софија Радиќ-Спасовска, ментор проф. д-р Снежана Веновска-Антевска, 2017 г. 

Доца Цветкоска, ментор проф. д-р Елена Јованова-Грујовска, 2016 г.

Билјана Никовска, ментор проф. д-р Лидија Тантуровска, 2016 г.

Гордана Ацеска, ментор проф. д-р Гоце Цветановски, 2015 г.

Слаѓана Цветкоска, ментор проф. д-р Снежана Веновска-Антевска, 2015 г.

Елизабета Кузмановска, ментор проф. д-р Елена Јованова-Грујовска, 2015 г.

Филип Белчев, метор проф. д-р Снежана Веновска-Антевска, 2015 г.

Соња Христовска, ментор проф.   д-р Снежана Велковска, 2015 г.

Антоанета Богдановска, ментор проф. д-р Снежана Веновска-Антевска, 2015 г.

Александар Јордановски, ментор проф. д-р Убавка Гајдова, проф. д-р Светлана Давкова-Ѓоргиева, 2015 г.

Даниела Такева, ментор проф. д-р Гоце Цветановски, 2015 г.

Бојан Груевски, ментор проф. д-р Елена Јованова-Грујовска, 2014 г.

Милена Николовска, ментор проф. д-р Елка Јачева-Улчар, 2014 г.

Душко Деспотовски, ментор проф. д-р Веселинка Лаброска, 2014 г.

Влатко Симјановски, ментор проф. д-р Веселинка Лаброска, 2014 г.